Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 13,2 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med CiXi YiNa Bearing Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 0,8 megawatt (MW) och beräknas ge sammanlagda årliga intäkter på ca. 0,66 MSEK, eller cirka 13,2 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 4,9 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2022. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
-Med noteringen av bolagets aktie genomförd, har vi nu den plattform som krävs för att snabbt kunna expandera vår projektportfölj, vilket också är vårt huvudfokus.