Lars Höst fortsätter som CFO på Advanced Soltech

Lars Höst kommer att fortsätta som tillförordnad CFO efter den 24 augusti, tills det att bolaget har hittat en lämplig ersättare. Den tidigare meddelade efterträdaren till Lars Höst kommer inte att tillträda.