Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 32 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Optics Technology Holding Co, ett företag som verksamt inom optik och laserteknik. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på ca. 1,6 MSEK, eller ca. 32 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 12,9 MSEK och byggstart planeras till andra kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1430 ton. Projektet når god lönsamhet utan några subventioner och är beläget i HeiLongJiang-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Detta är vårt första projekt i den soliga och kalla HeilongJiang-provinsen i nordöstra Kina. Att etablera Advanced Soltech i en ny provins ger oss fortsatta tillväxtmöjligheter och bidrar till lägre risk genom diversifiering av projektportföljen.