Advanced Soltech tecknar två order som ger totalt ca. 35 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat två order. Ett projekt med HuBei ChengHang Glass Co Ltd och ett nytt projekt med den redan existerande kunden HangZhou Nbond nonwovens Co Ltd

Ordrarna gäller installation av två solenergianläggningar på sammanlagt ca 2,4 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 1,75 MSEK, eller ca. 35 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 13,7 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2024. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1 400 ton. Projekten är beläget i Hubei och Zhejiang-provinserna.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Vi upplever för närvarande en hårdare konkurrens om projekten vilket pressar priserna, men detta kompenseras av sjunkande priser på solpaneler och lägre finansieringskostnader. Vi har nu 273 MW i installerad kapacitet och är på god väg att nå vår prognos om 290 MW innan utgången av första kvartalet 2024.