Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 21,4 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Ltd, ett företag JiangSu Diamente Chemical Technology Co Ltd inom kemi-industrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 1,2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 1,07 MSEK, eller ca. 21,4 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 7,8 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 770 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i JiangSu-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

– Det är väldigt glädjande att kunna fortsätta att leverera högkvalitativa projekt till vår projektportföljsom är både lönsam och väl diversifierad.