Advanced Soltech ingår ett strategiskt avtal med byggmöjligheter om 300 MW takbaserade solanläggningar fram till 2024, vilket fullt utbyggt väntas ge årliga intäkter om ca 260 MSEK

Advanced Soltech har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med den lokala stadsledningen i ZhuoLu, en del av Zhangjiakou – staden som var värd för stora delar av vinter-OS 2022 i Kina. Avtalet innebär att staden anvisar byggmöjligheter med målsättning att bygga 300 MW ny solenergikapacitet, innan utgången av 2024. Vid full utbyggnad innebär avtalet en total investering om cirka 2 miljarder kronor med årliga löpande intäkter om cirka 260 miljoner kronor. Därutöver kommer anläggningarna, fullt utbyggda, årligen att bidra till cirka 240 000 ton i minskade koldioxidutsläpp.

Zhangjiakou, med ca 4 miljoner invånare, ligger i en region med mycket bra solinstrålning och många stora industribyggnader, vilket ger mycket god lönsamhet för investeringar i solenergianläggningar. För Advanced Soltech innebär utbyggnaden i Zhangjiakou minskad ekonomisk risk i verksamheten genom ytterligare geografisk diversifiering.

Avtalet är ett stort steg mot Advanced Soltechs mål att nå 1000 MW i installerad solenergikapacitet och visar även på de mycket goda relationer ASAB har med kinesiska myndigheter i regionen.

VD, Max Metelius i en kommentar:

”Detta är ett fantastiskt avtal för Advanced Soltech som visar på vår förmåga att skapa goda affärsmöjligheter. Vi är även stolta över att kunna bidra med en mycket stor miljönytta både globalt och lokalt. En krona investerad i solenergi i Kina har över 50 gånger så stor klimatnytta vid jämförelse med om samma krona investeras i Sverige. Skälet till detta är att den kinesiska energimixen till stor del består av kolkraft. I Kina gör gröna investeringar verklig nytta”.