Advanced Soltech tecknar en order i Kina som ger cirka 11,7 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med JingDeZheng YiShan Ceramics Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 0,9 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på cirka 0,585 MSEK, eller cirka 11,7 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till cirka 4,82 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2021. Kunden är mycket nöjd med den 2 MW anläggning man har sedan tidigare och lägger därför denna kompletterande order. Projektet är beläget i JiangXi provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi fortsätter att få följdorder med existerande kunder vilket bekräftar förtroendet för Advanced Soltech och att kunderna är mycket nöjda med vår leverans.