Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 134 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med ChuZhou GuanHui New Material Co Ltd, ett bolag verksamt inom framställning av plast och gummimaterial. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 8 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 6,7 MSEK, eller ca. 134 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 53 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 5200 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
-Detta är ett av våra större nya projekt med god lönsamhet och stor miljönytta som skulle kunna försörja motsvarande 1 600 svenska hushåll med el.