Advanced Soltech har återbetalat den gröna obligationen SOLT2 den 24 juli

Advanced Soltech har återbetalat den gröna obligationen SOLT2 den 24 juli med medel från sales and leaseback-lösningen med Jiang Su Leasing. Obligationen SOLT3 kommer att återbetalas inom kort.

Advanced Soltechs VD, Max Metelius Kommenterar:

Nu återbetalar vi obligationen SOLT2 som ett led i vår refinansieringsprocess. Detta är ytterligare ett steg mot vår nya plattform för finansiering som innebär lägre räntekostnader, lägre skattebelastning och i princip eliminerad valutarisk.