Gigasun sätter nytt produktionsrekord för en enskild månad

Maj månad 2024 var en rekordmånad för Gigasun, då företaget producerade 30,2 (25,0) miljoner kWh – den högsta produktionsmängden under en enskild månad i företagets historia

Produktionen under enbart maj månad motsvarar den årliga konsumtionen för ca 6 000 svenska hushåll och innebär minskade utsläpp av koldioxid om ca 15 000 ton.

Den installerade kapaciteten är fördelad på 190 projekt i sydöstra Kina, som alla bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen och främja en grönare framtid.

Max Metelius, VD för Gigasun, kommenterar:

"Vi är oerhört glada över att ha nått detta nya produktionsrekord och ser fram emot att fortsätta vår resa mot en mer hållbar energiframtid."

Företaget planerar att fortsätta sin expansion och har flera nya projekt i pipeline, som väntas tillföra ytterligare produktionskapacitet den närmaste tiden. Gigasun förblir engagerade i att bidra till Kinas mål om att minska koldioxidutsläppen och att leda vägen inom förnybar energi.