Advanced Soltech i Kina tilldelas pris som” Top 10 Industrial and Commercial distributed Solar Power Station Builders in 2020”

Priset delas ut av The International Energy Web, en intresseorganisation med mer än fem hundra tusen medlemmar. Motiveringen till priset är att Advanced Soltech Renewable Energy har förmågan att bygga stora projekt på ett snabbt och effektivt sätt med hög kvalitet. Övriga vinnare inkluderar företag som Longi, Trina och GCL. Priset instiftades 2016

Advanced Soltech Renewable Energys VD Gang Bao kommenterar:

-Det är mycket glädjande att vårt bolag uppmärksammas av branschen som en av de ledande aktörerna inom distribuerad solenergi på världens största marknad, Kina.

För mer information kontakta:

Max Metelius, VD Advanced Soltech Sweden AB (publ) Tel: 072- 316 04 44. E-post: max.metelius@advancedsoltech.com

Certified Adviser till bolaget är FNCA, Tel: 08-528 00 399 E-mail: info@fnca.se

Om Verksamheten i Kina

Verksamheten i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) solel. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på 1 000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till elnätet år 2024.

ASAB ägs till 50,82 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 48,82% av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samt till 0,36% av ett flertal preferensaktieägare