Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 117 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med AnHui SongLing Electric Co Ltd, ett företag inom tillverkning av konsumentelektronik. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 5,85 MSEK, eller ca. 117 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 40 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 3900 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Anhui-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Vi är mycket stolta över att kunna presentera detta projekt som både visar god lönsamhet och bidrar med mycket stor klimatnytta. Detta kommer att bli en av våra tio största anläggningar. Marknadsläget i Kina kompliceras för närvarande av nedstängningar på grund av COVID, men trots detta lyckas vi både att producera elektricitet och sälja nya projekt, vilket visar att vi har en mycket väl fungerande affärsmodell.