Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 44 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med Fujian SuiFu Textile Co Ltd, ett företag inom textilindustrin. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 2,6 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på ca. 2,2 MSEK, eller ca. 44 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 16,9 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1710 ton. Projektet når god lönsamhet utan subventioner och är beläget i Fujian-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
– Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på vårt erbjudande och vårt bolag fungerar bra trots rådande restriktioner.