Advanced Soltech tecknar order i Kina som ger ca. 30 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat en order med The Fujian XinShunXing Decoration Materials Co Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på ca 2,4 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 1,5 MSEK eller ca. 30 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningen, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 13 MSEK och byggstart planeras till fjärde kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1760 ton. Byggkostnaden subventioneras delvis i detta projekt och den producerade elen säljs tillfullo till det statliga kraftnätet. Projektet är beläget i Fujian-provinsen.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:
-Genom detta avtal har vi det kinesiska statliga kraftnätet som kund till den solel vi producerar. Detta innebär en närmast obefintlig motpartsrisk. Kunden som upplåter taket får en årlig hyra. Denna typ av avtal ger en något lägre lönsamhet, men en extremt bra riskjusterad avkastning.