Kommentar på Affärsvärldens artikel den 26 juni där även Advanced Soltech omnämns

Den 27 juni publicerade Affärsvärlden en artikel om Soltech där Advanced Soltech nämns i svepande och negativa ordalag, samtidigt som man medger att man inte tittat närmare på bolagets affärsidé. Likväl uttalar man sig utifrån felaktiga antaganden om bolaget. Eftersom påståendena inte är korrekta vill vi belysa de delar som vi uppfattar som rent felaktiga.

Advanced Soltech är ett så kallat distribuerat energibolag som har solenergianläggningar på taken hos kommersiella och industriella fastigheter i Kina. Idag har bolaget 174 anläggningar med 250 Megawatt effekt installerat. Som jämförelse finns fanns det 1587 Megawatt effekt i hela Sverige vid utgången av 2022.

När bolaget startades 2014 fanns det inga finansieringsmöjligheter för distribuerad solenergi i Kina och bolaget valde därför att finansiera sig genom obligationer i Sverige. Tiderna har dock förändrats och affärsmodellen är väl etablerad i Kina i dagsläget. Vi kunde därför presentera en refinansiering i Kina med betydligt lägre kostnader (6,95 %) än vad motsvarande bolag får i Sverige, vilket även pressmeddelades den 13 juni. Även valutarisken elimineras i stort sett genom refinansieringen.

Vi har full respekt för media och tycker att alla ska tåla en granskning, men blir besvikna när rena felaktigheter serveras i svepande ordalag. Vi är stolta över det bolag vi har byggt och framför allt den klimatnytta vi har bidragit med. Med den nya finansieringen på plats har vi alla förutsättningar att bli ett lönsamt bolag som fortsätter att växa i snabb takt.