Advanced Soltech beviljas icke säkerställda lokala banklån på 40 miljoner CNY (ca 54 MSEK) till en ränta om ca 4,6%.

Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina har beviljats nya icke säkerställda lån om 40 MCNY (ca 54 MSEK) från lokala banker till en ränta om ca 4,6%. Lånen har en initial löptid på ett år med möjlighet till förlängning och kommer att användas för investeringar i nya solenergianläggningar. Denna kredit är tillåten (”permitted debt”) under det avtalet för den säkerställda obligationen SOLT 5.

Max Metelius, VD Advanced Soltech, kommenterar:

-Det har varit ett bra intresse från flera lokala banker att vara med och finansiera vår verksamhet. Det goda intresset från lokala banker och räntenivån under 5% lovar mycket gott för våra framtida möjligheter till lokal finansiering. En större andel lokal finansiering skulle skapa både en bättre balans i valutaexponeringen och en bättre skattesituation i Kina.