Advanced Soltech tecknar tre order i Kina som ger totalt ca. 135 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat tre order med kinesiska industribolag. Ordrarna gäller installationer av solenergianläggningar på sammanlagt 8 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 6,75 MSEK, eller ca. 135 MSEK under avtalets 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 54 MSEK och byggstart planeras till första kvartalet 2023. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 5400 ton. Projekten är lönsamma helt utan några subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Efterfrågan på vårt erbjudande är fortsatt stark. På partikongressen i slutet av oktober uttalades tydliga ambitioner minska utsläppen av växthusgaser och minska mängden luftföroreningar, vilket gynnar vårt bolag.