Advanced Soltech tecknar två order i Kina som ger ca. 20,4 MSEK under avtalstiden

Advanced Soltechs dotterbolag i Kina, har tecknat order med två företag i Anhui-provinsen verksamma inom plastindustri. Ordrarna gäller installation av två solenergianläggningar på totalt ca 1,15 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter från elförsäljning på ca. 1,02 MSEK, eller ca. 20,4 MSEK under avtalens 20-åriga löptid. Investeringen i anläggningarna, som kommer att ägas av Advanced Soltechs helägda dotterbolag i Kina, uppgår till ca. 7,4 MSEK och byggstart planeras till tredje kvartalet 2022. Den årliga besparingen av koldioxidutsläpp beräknas till 1 000 ton. Projekten når god lönsamhet utan subventioner.

Advanced Soltechs VD Max Metelius kommenterar:

-Produktionen fungerar mycket bra och i maj månad nådde vi ett nytt rekord för en enskild månad, med en produktion på mer än 19 miljoner kilowattimmar. Det motsvarar årsförbrukningen för nästan 4000 svenska hushåll.