2016 – Instutionaliseringfas

Advanced Soltech (ASAB) grundas. Första ramavtalet skrivs under. Den första obligationen emitteras. Vid årets slut har ASAB 14 MW ansluten kapacitet.

Senast publicerat

Kategorier

Arkiv